จ.พิษณุโลก ร่วมแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ติดตั้งหอฟอกอากาศอัจฉริยะ

จ.พิษณุโลก ร่วมแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ติดตั้งหอฟอกอากาศอัจฉริยะ

นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อม ผช.ศาสตราจารย์พิสิฐ มณีโชติ อาจารย์คณะวิทยาลัยพลังงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร และนายเอกสิทธิ์ วันสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโซล่าเวย์ จำกัด ตรวจสอบการติดตั้ง หอฟอกอากาศอัจฉริยะ เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 23 มีนาคม ที่หน้าโรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยหอฟอกอากาศอัจฉริยะนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และระบบควบคุมดูแลผ่านเทคโนโลยีไฮโอที เพื่อการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ซึ่งถือเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศ มากกว่าร้อยละ 90 และอัตราการฟอกอากาศ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และส่งเสริมให้เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเมืองสะอาด เป็นนครแห่งความสุข พร้อมที่จะก้าวสู่เมือง Smart City อีกทางหนึ่ง

โดยนางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ได้กล่าวว่า เทศบาลนครพิษณุโลก ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และภาคเอกชน ในการร่วมแก้ไขปัญหา ฝุ่น PM2.5 โดยการติดตั้ง หอฟอกอากาศอัจฉริยะ บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสาร 2 แห่ง ได้แก่ ศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณต้านหน้าโรงพยาบาลพุทธชินราช และศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณต้นหลังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) เพื่อเป็นการฟอกอากาศ ให้กับผู้รอรถโดยสาร และกินบริเวณพื้นที่ กว่า 100 ตารางวา

ซึ่งในช่วงนี้พื้นที่ของเทศบาลนครพิษณุโลก มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ PM2.5 เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของเมืองค่อนข้างเป็นแอ่งกระทะ ทำให้เกิด PM2.5 ในปริมาณที่มาก ซึ่งหากหอดังกล่าวสามารถทำงานได้ดี ก็จะมีการพัฒนาเป็นรถโมบายวิ่งไปตามจุดต่างๆ เพื่อช่วยฟอกอากาศให้กับเมืองพิษณุโลก

จ.พิษณุโลก ร่วมแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ติดตั้งหอฟอกอากาศอัจฉริยะ

ด้านนายเอกสิทธิ์ วันสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโซล่าเวย์ จำกัด กล่าวว่า หอฟอกอากาศอัจฉริยะ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) พัฒนาหอฟอกอากาศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นพื้นที่นำร่อง

ซึ่งหอฟอกอากาศอัจฉริยะเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศ มากกว่าร้อยละ 90 และอัตราการฟอกอากาศ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ซึ่งในงานวิจัยได้มาทำทดสอบจำนวน 2 แห่ง กระทั่งพบว่าหน้าโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก และหลังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ช่วงที่พักรอรถโดยสารประจำทาง เนื่องจากพบเป็นจุดที่มีค่าฝุ่นละอองหมอกควันสูงมาก เป็นสีแดงมาโดยตลอด

“จึงได้นำผลงานการวิจัยเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ ที่ทำงานด้วยระบบม่านน้ำ และเทคนิคเสริมอีก 3 อย่าง ทำการประดิษฐ์ ติดตั้งไว้ทั้ง 2 จุด ในราคาประมาณเครื่องละ 9 แสนบาท ครอบคลุมพื้นที่ฟอกอากาศประมาณ 100 ตารางเมตร มีทั้งการดูดอากาศเสียเข้าไปฟอก แล้วปล่อยอากาศดีออกมา มีเครื่องวัดค่าของอากาศทั้งสองทาง แบบเรียลไทม์ โดยจะเปิดในช่วงที่มีการจราจรแออัด มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์สูง เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่มานั่งรอรถโดยสารครั้งละนานๆ นับชั่วโมง ให้สามารถสูดเอาอากาศดี เข้าไปในปอดแทนอากาศเสีย หากได้ผลจะขยายเป็นระบบฟอกอากาศติดรถโมบาย ซึ่งหากตรงไหนมีปัญหาจะเข้าไปฟอกอากาศทันที” นายเอกสิทธิ์กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ sans-logique.com

แทงบอล

Releated