การสอนออนไลน์

เทคนิคที่จะช่วยให้คุณครูเตรียมพร้อมในการสอนออนไลน์ได้ดีขึ้น

ถึงแม้การสอนออนไลน์จะเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ของการเรียนรู้ในสภาวะไม่ปกติในปัจจุบัน เพราะช่วยให้คุณครูและผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงและส่งผ่านข้อมูลถึงกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม แต่การสอนออนไลน์ก็มาพร้อมกับความท้าทายที่บางครั้งก็อาจทำให้คุณครูที่ชินกับการสอนด้วยหนังสือต้องสับสน วันนี้เรามีเทคนิคที่นอกจากจะช่วยให้คุณครูเตรียมพร้อมสำหรับการสอนออนไลน์ได้ดีขึ้นแล้ว ยังยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ให้ตรงตามเป้าหมาย

1.ห้องเรียนกลับด้าน

ห้องเรียนกลับด้านคือการสลับบทบาทพื้นที่การเรียนรู้ โดยคุณครูจะเป็นคนมอบหมายเนื้อหาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และผู้เรียนจะได้ทำการบ้านและพูดคุยปรึกษากันในห้องเรียน ตัวอย่างที่คุณครูสามารถทำได้ง่ายดายคือ มอบหมายให้ผู้เรียนชมวิดีโอ หรืออ่านหนังสือ e-book หนึ่งบท จากนั้นจึงนัดเวลาประชุมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ให้ผผู้เรียนได้พูดคุยปรึกษาในหัวข้อที่เรียนร่วมกับคุณครู

2.การทำ Mind Mapping

การทำ Mind Map เป็นอีกเทคนิคชั้นยอดของการสอนออนไลน์ เพราะการนำเสนอเนื้อหาแบบนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความคิดที่เชื่อมโยงกับคอนเสปหลักของเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยประโยชน์ของการนำเสนอด้วย Mind Mapping คือ ช่วยในการวางแผนโครงงานหรือสิ่งที่จะมอบหมายให้ผู้เรียนทำ

การสอนออนไลน์

 

3.กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

อีกเทคนิคของการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ คือการปล่อยให้ผู้เรียนศึกษาแง่มุมที่ตนเองสนใจในวิชาที่กำหนด โดยคุณครูเป็นผู้ที่คอยควบคุมให้ผู้เรียนส่งงานหรือสิ่งที่ศึกษาได้กลับมา ผู้เรียนจะรู้สึกสนุกไปกับการเรียนรู้ เพราะมีอิสระในการเลือกแง่มุมที่ตนเองสนใจได้

4.ปรับการสอนให้เข้ากับสไตล์ที่หลากหลาย

วิธีการสอนที่ออกแบบมาให้เข้ากับจริตการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยคุณครูอาจส่งแบบสอบถามให้ผู้เรียนก่อนจะเริ่มการสอนออนไลน์ เพื่อให้คุณครูได้รู้ข้อมูลภูมิหลังของผู้เรียนแต่ละคนมาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เข้ากับสไตล์อันหลากหลาย

5.ปรับใช้การสอนด้วยรูปแบบที่ยืดหยุ่น

อีกเทคนิคสำคัญที่จะช่วยให้การสอนของคุณครูราบรื่นคือ การตระหนักรู้ว่าคุณครูสามารถจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย รวมถึงรูปแบบของสื่อที่จะนำมาใช้ในการสอน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ PowerPoint e-book หรือภาพยนตร์สั้น ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่น ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ และสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ด้วยเทคนิคทั้งหมดนี้ห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูจะจัดการเรียนรู้ได้ง่าย ตรงจุด และช่วยยกระดับประสบการณ์ผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้นแน่นอน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ sans-logique.com

Releated